Η γλωσσική επέκταση της σχετικής γραμματοσειράς με την κυριλλική και την ελληνική είναι μια συμβολή σε μια διαγλωσσική ανταλλαγή και ως εκ τούτου λειτουργεί ως κρίσιμη αμφισβήτηση πληροφοριών όπως
οι εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτό το πλαίσιο, οι οποίες — τοποθετημένες με χειραγώγητους τρόπους — αναφέρονται σε μια πιθανή μετατόπιση προς διεφθαρμένη ή κερδοσκοπική δράση.